Bokning

Elradiator

1,500kr

Kategori:

Beskrivning

Demontering av befintlig elradiator, montering och inkoppling av ny elradiator till befintlig framdragen el från elcentral.
Kostnad för material/produkt tillkommer med 2 års garanti.

*Vid montering i våtutrymme tillkommer en kostnad för montering av jordfelsbrytare(om inte Jordfelsbrytare finns).
Kostnad för eventuell åtgärd av brister i befintliga elinstallationer på grund av ej fackmannamässig utförd installation tillkommer.

*I installationen ingår det resa inom centrala Örebro,kostnader för servicebil och administration kostnad, restid med material inköp.